Bestill veterankort

Veteraner kan bestille veterankort fra Forsvaret her.

Om degTjenestegjøring

Når og hvor har du tjenestegjort? Fyll inn all intops-tjeneste. En linje per operasjon.Vilkår

For at vi skal kunne behandle din søknad om veterankort må du godkjenne vilkårene.Vilkår

All behandling av personopplysninger i Forsvaret følger den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Dette gjelder også for utstedelse av veterankort. I forbindelse med utstedelsen av veterankort vil vi lagre de personopplysningene du oppgir i søknadsskjema. Dvs. ditt navn, fødselsnummer, postadresse og e-postadresse. Du er ikke pliktig til å oppgi dine personopplysninger, men uten denne informasjonen vil vi ikke kunne utstede veterankortet.

Hovedformålet med innsamlingen av opplysningene er å kunne kontrollere at du oppfyller vilkårene for å få veterankort, samt å administrere selve utstedelsen av kortet. Det er også nødvendig for å kunne identifisere hvem som har fått utstedt veterankort, og for at vi skal kunne informere innehaverne om eventuelle endringer knyttet til kortet. Behandling av opplysningene er videre nødvendig for å kunne foreta feilretting og annen type kundebehandling. I tillegg kan opplysningene i anonymisert form bli brukt til å utarbeide statistikk og analyser.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med utredelse av veterankort er personopplysningsloven artikkel 6, nr 1 b); når behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale.

Ingen personopplysninger lagres hos Forsvaret i forbindelse med bruk av fordelsavtaler tilknyttet veterankortet.

Mer informasjon om personvern i Forsvaret får du i Forsvarets personvernerklæring.