Foreslå kandidat til Forsvarets veteranpris 2021

Husk at veteranprisrådet ikke nødvendigvis kjenner til den du innstiller. En god og grundig innstilling vil gjøre det lettere for rådets medlemmer å ta en god beslutning.

Om deg som sender inn forslagetOm den du foreslårHar du vedlegg? Etter du har sendt inn skjemaet kan vedlegg (for eksempel bilder eller avisartikler) sendes på e-post til veteraner@mil.no.