Gjensynstreff på Forsvarets veteransenter

Viktig informasjon vedrørende koronasituasjonen
Forsvarets veteransenter holder åpent, men har begrenset kapasitet på grunn av koronasituasjonen. Planlagte gjensynstreff i 2020 er forskjøvet til 2021 og 2022. Nye søknader om gjensynstreff må derfor legges til tidligst 2023. Frist for å søke om gjensynstreff i 2023 er tidligst fra august 2021, og senest innen utgangen av april 2022.

På grunn av begrenset kapasitet må du søke om å gjennomføre gjensynstreff, og det blir gjort en prioritering blant innsendte søknader.

Den som ønsker å arrangere et gjensynstreff må sende søknad om det innen utgangen av april året før man ønsker treff. Du får først en bekreftelse på at søknaden er mottatt, før alle søknader​ behandles samlet. Svar på søknadene sendes ut i slutten av juni.

Ved for mange søknader vil disse prioriteres først: