Gjensynstreff på Forsvarets veteransenter

På grunn av begrenset kapasitet må du søke om å gjennomføre gjensynstreff, og det blir gjort en prioritering blant innsendte søknader.

Den som ønsker å arrangere et gjensynstreff må sende søknad om det innen utgangen av april året før man ønsker treff. Du får først en bekreftelse på at søknaden er mottatt, før alle søknader​ behandles samlet. Svar på søknadene sendes ut i slutten av juni.

Ved for mange søknader vil disse prioriteres først: